VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ STENY

 

 Všeobecne

-Rovnako ako u obvodovej steny aj priečka má drevený rám vyplnený izoláciou. Izolácia slúži len ako izolácia proti    

  hluku.

-V paneloch sú z výroby spravidla osadené aj prázdne elektrotrubky a sú vyvŕtané otvory pre elektrokrabice.

-Priečky môžu byť nosné a nenosné. V nosných priečkach sa nad otvorom pre interiérové dvere často vyskytuje preklad. Tu je dostatok priestoru pre drevený preklad alebo v prípade väčšieho zaťaženia je možné bez obáv v priečkach použiť preklad z oceľových profilov.    Nenosné priečky je možné vyrobiť priamo na stavbe a nemusia mať masívny drevený rám.

-Považujem ale  za vhodné všetky priečky v rámci jednej stavby vyrobiť z jednej hrúbky rámu- nie je to ale podmienkou.  U deliacich priečok ak je to možné takmer vždy navrhujem izoláciu do plnej šírky rámu. Jednak sa tým získa kvalitnejšia izolácia voči hluku a taktiež netreba riešiť jej kotvenie.  Ak je hrúbka izolácie menej ako  ½ z hrúbky rámu, hrozí jej pohyb vo vnútri panela a tým stráca svoj význam. 

- V žiadnom prípade by som nestaval v montovanom dome murované priečky! Priečky  postavené mokrým procesom do bežného montovaného domu nepatria. ( v pasívnych alebo trojlitrových domoch sa také priečky môžu objaviť, tam to naozaj má význam – nieje to ale z 75mm presných tvárnic! )    Ak niekto túži zvýšiť  kumulačné vlastnosti stavby, treba to riešiť v podlahe, v obložení krbu, alebo vložením tehlovej výplne do inštalačného priestoru na obvodovej stene.

   

 

 

                                                Príklad skladby vnútornej deliacej priečky:

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby priečkovej steny !!!

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1. Sádrokartón  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)    alebo so zvýšenou požiarnou 

    odolnosťou ( všetky ostatné miestnosti) podľa typu prostredia.   Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, alebo 

    hr. 9,5mm.  Použil by som rovnakú hrúbku  ako pri obvodovej  stene.

2. Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

3. Rám z rastlého dreva SM/JD, alebo z KVH 50až60x100až120mm  vyplnený vatou, len ako protihluková izolácia.

4. Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

5. Sádrokartón  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)    alebo so zvýšenou požiarnou 

    odolnosťou ( všetky ostatné miestnosti) podľa typu prostredia.   Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, alebo 

    hr. 9,5mm.  Použil by som rovnakú hrúbku  ako pri obvodovej  stene.

 

Poznámka:

   Je možné priečku urobiť aj tak, že priamo na rám sa umiestni sádrokartón v jednej vrstve z jednej strany a takisto     

   v jednej vrstve z druhej strany.  Potom by som ale volil sádrokartón o min. hr. 18mm.  A taktiež kvôli pevnosti by

   som uvažoval o menšej osovej vzdialenosti medzi zvislými stĺpikmi v priečke. Takisto je problém pri nutnosti  

  otvorenia opláštenia priečky a následného uzatvorenia plášťa. Je potom najlepšie vymeniť opláštenie od stojky po

  stojku. Detailne popísané v časti: Materiály / Opláštenie obvodových  a priečkových stien.

 

   Skladba by potom vyzerala asi takto:

1. Sádrokartón  - podľa typu prostredia. 

    Je možné použiť sádrokartón min hr. 18mm.  Prípadne by sa dala použiť sádrovláknitá doska.

3. Rám z rastlého SM/JD, alebo z KVH 50až60x100až120mm  vyplnený vatou, len ako protihluková izolácia.

5. Sádrokartón  - podľa typu prostredia. 

    Je možné použiť sádrokartón min hr. 18mm.  Prípadne by sa dala použiť sádrovláknitá doska.

 

V tejto skladbe sa úplne vynechalo opláštenie 2 a 4. Pri miestnostiach ako napríklad kúpeľňa, kde ide na stenu keramický obklad by som ale dodatočne namontoval na stenu ešte jednu vrstvu sádrokartónu.  Skladba je potom pevnejšia a pri zaťažení nedôjde k priehybu opláštenia a následnému poškodeniu obkladu.

 

Tento spôsob sa ale úplne bežne používa !