TEPELNÁ IZOLÁCIA V MONTOVANEJ STAVBE

 

Všeobecne:

-       V tepelnej izolácii neizoluje materiál ale vzduch, ktorý v tomto materiály nemôže prúdiť!!!

-        Za tepelnú izoláciu považujeme stavebné materiály, ktorých súčiniteľ tepelnej vodivosti λ je       

         menší ako 0,2 W / (m.K) .

-      Tepelné izolácie majú aj dobré hlukovo izolačné vlastnosti!

 -     Čím má izolačný materiál väčšiu objemovú hmotnosť zvyšuje sa jeho požiarna odolnosť  

        a akustické vlastnosti, avšak znižujú sa tepelnoizolačné vlastnosti. Objemová hmotnosť

        izolačného materiálu sa volí najčastejšie  podľa toho či bude na stavbe v zvislej alebo

        vodorovnej konštrukcií. Izolačný materiál s nízkou objemovou hmotnosťou by sa v zvislých

         konštrukciách dal použiť len za predpokladu že bude o konštrukciu prilepený, alebo  

        osadený na  kovové hroty.

-         U izolácii je veľmi dôležité to, aby boli správne osadené ( bez špár a medzier). Čím hrubšia izolácia tým precíznejšie musí byť osadená!!!

-         Pri izolácii obvodových konštrukcií je dobré vedieť, kde je  rosný bod. Čím viac izolácie sa použije na zateplenie stavby tým viac sa treba zaoberať správnym odvetraním tejto izolácie.

 

 

Tepelné izolácie sa delia do troch základných skupín:

a, Organické vláknité izolácie-  sklená vata, čadičová vata, minerálna vata...  Majú veľmi dobré                                          

    izolačné a protipožiarne vlastnosti. Sú paropriepustné, dostatočne odolné voči vlhkosti a 

    mikroorganizmom.

b, Prírodné organické izolácie- celulózová izolácia, ovčia vlna, DVD dosky... Majú taktiež veľmi 

    dobré izolačné vlastnosti. Pridaním prírodných solí sa u týchto izolácií dajú dosiahnuť aj veľmi

     dobré protipožiarne vlastnosti.  Sú však veľmi citlivé na vlhké prostredie.

c,   Penoplastické materiály- expandovaný polystyrén ( do podláh a na fasádu), extrudovaný

      polystyrén (izolácie základov), PUR pena ( zo všetkých materiálov má najnižšiu hodnotu

      tepelnej vodivosti. Používa sa aj sendvičovej skladbe panelov, ale hlavne na vytesnenie výplní

      otvorov. Musí byť v suchom prostredí!)

 

 

 

Aké izolácie by som pri stavbe domu volil ja:

Zvislé konštrukcie: ( izolácie do obvodových a priečkových panelov)

Ja uprednostňujem, ako výplň do obvodovej steny organické vláknité izolácie s objemovou hmotnosťou  min. 35 kg/m3.

Šikmé konštrukcie:  ( izolácia do šikmých striech)

Na izoláciu šikmých konštrukcii by som použil tepelnú izoláciu s objemovou hmotnosťou cca 35kg/m3. Použil by som doskový izoláciu, ktorú by som ukladal vždy minimálne v dvoch vrstvách. Príklad: Ak sa podľa projektu strecha má zatetpliť izoláciou hrúbky 200mm. Túto izoláciu by som ukladal v dvoch vrstvách v rovnakej hrúbke po 100mm bola by to tvrdá dosková izolácia a ukladal by som ju naprieč tak, aby sa mi prekrívali spoje izolácie. Odstránim tým pravdepodobnosť chyby, že by sa v krove objavila nezateplená špára na celú hrúbku izolácie.

 

 

Vodorovné konštrukcie: (izolácie do podláh,  stropov a hambálkov)

Ako izoláciu podlahy prízemia a poschodia by som si zvolil extrudovaný polystyrén.

 Pri zateplení hambálkov a stropov by som postupoval, ako pri šikmej streche.  Môže sa použiť izolácia s nižšou objemovou hmotnosťou.

Vonkajšie zateplenie:  (izolácia obvodových stien zo strany exteriéru)

Na zeteplenie zo strany exteriéru by som použil fasádny polystyrén, fasádnu minerálnu látku. Je veľmi dôležité na aký podklad sa izolácia montuje. Príklad: O OSB dosku sa dá polystyrén lepiť bezpečne len disperzným lepidlom. O fermacell sa dá polystyrén pripevniť aj stavebným lepidlom. Prichytávaniu izolácie pomocou rôznych terčíkov a kotiev by som sa asi radšej vyhol.

 

 

Reálny príklad použitia nevhodnej izolácie:

Firma XY vyrába panely pre montovaný dom.  Na zateplenie rámu obvodovej steny použije izoláciu s veľmi nízkou objemovou hmotnosťou. ( je to bežné, lebo je to lacnejšie) Túto izoláciu vo výrobe ale nijako neukotvia ani neprilepia o rám naviac je poukladaná s medzerami rôznej veľkosti. Načo izoláciu rezať presne, veď do panela sa aj tak nikdy nikto nepozrie.

 Už v samotnej výrobe  sa panel niekoľko krát otočí na pracovnom stole. A izolácia pomaly klesá. Panelom sa pohybuje pri nakládke na kamión. Cesta na stavbu je úplne ideálna na to, aby izolácia dokonale sadla a vyplnila medzery vzniknuté vo výrobe nepresným uložením izolácie. Keď žeriav na stavbe vykladá panel, je v jeho hornej časti celkom slušná dutina. Na montáži sa parotesná fólia v hornej časti nášho panela nemá kam prilepiť, tak ju šikovný chlapík radšej odreže a zahodí. Dom sa obloží sadrokartonom a pekne vymaľuje. 

Je tu prvá zima a prvé Vianoce v novom dome. Vonku -20ºC, vo vnútri príjemných + 20ºC. Pod stropom presne v mieste dutiny sa začne objavovať tmavší pás čohosi.  Pás stále tmavne, už to nieje čosi, ale je to pleseň.

Tento problém sa veľmi  ťažko odstraňuje.  Treba panely rozobrať a doplniť chýbajúcu izoláciu.