STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

 

 

 Všeobecne: 

Strecha sa podľa tvaru označuje ako:   sedlová, polvalbová, valbová, pultová a manzardová. 

Podľa konštrukcie nosnej sústavy sa krovy ďalej delia  na: väznicové, väzníkové, hambálkové, rámové...

Podľa polohy poistnej fólie môže byť strecha dvojplášťová, alebo trojplášťová. 

Strešná konštrukcia môže byť postavená priamo na stavbe klasickým tesárskym spôsobom, zložená zo strešných panelov, alebo z priehradových väzníkov.

 

Spôsob akým môže byť strešná konštrukcia zhotovená určuje často typ a tvar strechy. V niektorých prípadoch je možné použiť viaceré  spôsoby a potom je to len na projektantovi po dohode so stavebníkom, pre ktorý spôsob sa rozhodnú.  Každý typ a prevedenie konštrukcie strechy  má svoje špecifiká, výhody a nevýhody.

 

Pokiaľ, časť strechy v obytnom podkroví tvorí šikmý strop, vždy  volím trojplášťovú strechu. Tu by mohli odborníci namietať ALE. Nemám nič proti dvojplášťovým strechám, len tú akákoľvek chyba pri montáži môže spôsobiť havarijný stav. (napr: difúzna fólia založená opačne – že sa to nedá?  , alebo nesprávny typ fólie.)

 

Ako príklad uvádzam dve štandardné skladby šikmých striech, ktoré sa používajú najčastejšie:

A, Skladba strechy pri dome s obytným podkrovím. ( trojplášťová skladba strechy)

B,Skladba strechy pri dome s neobytným (nezatepleným) podkrovím

 

 

A, Skladba strechy pri dome s obytným podkrovím. ( trojplášťová skladby strechy)

 

 

  

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby strechy !!!

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1 , Sádrokartón:  a,  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)

                           b, so zvýšenou požiarnou odolnosťou   ( všetky ostatné miestnosti)

    Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, alebo hr. 15mm. 

2, Rošt z rastlého dreva SM/JD 35až40x60až80mm  namontovaný kolmo na krokvy, alebo rošt z CD profilov.  

    V priestore roštu je vedená elektroinštalácia

3, Parotesná fólia - parozábrana

4, Krokva z rastlého dreva SM/JD, alebo z KVH  60 až 80 x200 až 240 mm vyplnená vatou ( hrúbka vaty = výška krokvy – 2cm). Masívne krokvy je možné nahradiť nosníkmi zloženého prierezu.

5, Difúzna poistná fólia .

6, Kontralatovanie  SM/JD hr. 24 až 40mm.

7, Strešné laty SM/JD 30až35x50až60mm

8, Strešná betónová, alebo pálená krytina.

 

 

 

                 B,Skladba strechy pri dome s neobytným (nezatepleným) podkrovím

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby strechy !!!

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1, Krokva z rastlého dreva SM/JD, alebo z KVH  60 až 80 x160 až 220 mm - bez tepelnej izolácie. Masívne krokvy

    je možné nahradiť nosníkmi zloženého prierezu.

2, Difúzna poistná fólia .

3, Kontralatovanie  SM/JD hr. 24 až 40mm.

4, Strešné laty SM/JD 30až35x50až60mm

5, Strešná betónová, alebo pálená krytina.