SPOJOVACÍ MATERIÁL

 

Skrutky, klince, uholníky, kotvy, vruty, spojovacie dosky, svorníky, sponky, vlnovce...   Všetky tieto prvky a mnohé iné sa nachádzajú v montovanom dome vo veľkých množstvách a slúžia na pevné spojenie jednotlivých častí. 

Platí jedna zásada. Všetky kovové prvky musia byť povrchovo upravené proti korózii.  Musia byť z nehrdzavejúcich materiálov, alebo galvnicky upravené.  Prvky ako napríklad kovové preklady, ktoré sa nedajú kúpiť priamo s povrchovou úpravou musia byť ešte pred osadením ošetrené náterom.

 

Typ, množstvo a kvalitu použitého spojovacieho materiálu v mnohých  prípadoch určuje projektant na základe skúseností a doporučení výrobcov materiálov. Napr: typ a počet skrutiek na m2 sádrokartónu osádzaného sa strope...

V niektorých prípadoch sa však treba obrátiť na statika. V podstate statik navrhne spôsob spájania, alebo posúdi navrhnutý spôsob a doplní počet a typ spojovacích prvkov..  Napr:  Spoj hambálku s krokvou.  Pri zadávaní statikovi je možné poskytnúť riešenia on ich posúdi, alebo sám navrhne daný spoj. Navrhne počet, dĺžku a priemer klincov, alebo svorníkov prípadne iné riešenie.

 

U svojpomocného spôsobu výstavby sa spojovací materiál na celú stavbu kupuje naraz a u jedného dodávateľa. Vo výpise materiálu, ktorý je súčasťou projektu sa presne uvádza množstvo a typ spojovacieho materiálu. Samotné označenie podľa katalógových čísel určuje aj druh povrchovej úpravy. Materiál objednávate podľa objednávky a máte aj dodací list, takže je tu takmer nulová pravdepodobnosť zámeny za iný materiál.

 

Príklad: Ak Vám sádrokartón niekto upevní o strop najlacnejšími skrutkami bez povrchovej úpravy, prejaví sa to farebnou zmenou v mieste kde je skrutka umiestnená. Začne to v kúpeľni, potom v kuchyni a v ďalších miestnostiach. Aspoň budete mať prehľad kde máte relatívne najviac vlhkosti a kde skrutky najskôr podľahli korózii.