STRECHA A STROP Z PRIEHRADOVÝCH VAZNÍKOV

 

 

                                         Všeobecne o priehradových väzníkoch:

-Väzník sa skladá z tlačených horných pásov, ťahaného spodného pásu. Tieto pásnice sú navzájom prepojené          

   priehradovinou ( diagonály a zvislice)

- Na výrobu väzníkov sa používajú dosky z SM/JD  s pomerne malými prierezmi. Dlhé pásnice môžu byť vyrobené 

  z  viacerých  kusov a na dĺžku napojené pomocou príložiek. Znamená to teda, že táto konštrukcia je nenáročná na

  materiál.

- Osovú vzdialenosť medzi väzníkmi určí statický výpočet. Spravidla je to u domov od 0,9 po 1,5m.  Najčastejšie  1,2m.

- Podľa spôsobu výroby sa priehradové väzníky dajú rozdeliť  na: 

   A,  KLINCOVANÉ – Veľmi jednoduchá výroba – možné vyrobiť svojpomocne.  Priaznivá cena, vzhľadom na 

         nenáročnosť materiálu čo do prierezových a dĺžkových rozmerov.  V takomto väzníku je použitých viac        

         rozmerovo rôznych prírezov. Tieto prierezy sa však opakujú v ostatných väzníkoch v rámci jednej strechy.

   B, SPÁJANÉ PLATNIČKAMI S HROTMI – Pri výrobe sa používa rezivo rovnakej šírky.  Platničky s hrotmi je 

        možné upevňovať iba strojným lisovaním. Existujú firmy, ktoré sa zaoberajú iba týmto spôsobom výroby

       a majú   špeciálne vybavenie na takúto výrobu. Aj u zložitejších striech, kde sa vyskytuje viac druhov väzníkov 

       dokážu ich vyrobiť vo veľmi krátkom čase a s pomerne vysokou rozmerovou presnosťou.  

   C,  SVORNÍKOVANÉ –  Používajú sa zastrešenie objektov kde rozpon je viac ako 12m. Sú vyrobené

       z masívnejších prierezov ako predošlé dva spôsoby. Na spájanie jednotlivých prvkov sa používajú svorníky    

       a špeciálne podložky s hrotmi. 

   D, LEPENÉ -  Prvky sú navzájom zlepené pomocou príložiek napríklad s preglejky. Veľmi presný ale náročnejší 

       spôsob výroby. Veľkou výhodou je, že je u nich najmenší predpoklad tvarovej deformácie po zaťažení. 

 

Pri rodinných domoch sa najčastejšie používajú väzníky spájané platničkami alebo klincované.

 

                                   Výhody konštrukcie s priehradových väzníkov:

- Spodné pásnice nahrádzajú stropnice a vrchné pásnice zasa krokvy. Čo znamená značnú úsporu materiálu.

-  Ak sú v dome použité priehradové väzníky,   potom nie sú stropné panely – čo značne znížilo celkovú cenu stavby. -Zateplenie v stropnej časti  nie je ukončené pochôdznym záklopom  ako pri stropných paneloch, čo znížilo pravdepodobnosť plesne v stropnej časti na nulu !!!

- S touto konštrukciou je možné jednoducho zastrešiť objekty s veľkým rozponom bez toho aby bol väzník v strede    

   podopretý.

- Týmto spôsobom je možné postaviť prízemný dom, ktorý môže mať pôdorysne akýkoľvek tvar.

- Rýchla a jednoduchá montáž.

- S touto konštrukciou je možné zastrešiť aj poschodový dom. 

 

                               Nevýhody konštrukcie s priehradových väzníkov: 

- Pri použití väzníkov sa podkrovná časť nedá využiť ako odkladací priestor.

- Podbitie presahujúceho podhľadu krovu sa dá realizovať len ako spodné podbitie. Toto síce nie je nevýhoda, ale je 

  to isté  obmedzenie ak by niekto chcel mať viditeľné konce krokiev.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Priehradový väzník

 

 

 

                       Detail spájania klincovaného priehradového väzníku. 

 

 

 

 

 

                                                Detail spájania pomocou platničky s hrotmi