PODLAHY

 

                                           Všeobecne k podlahe na prízemí:

- Musí byť vodorovná, pevná, trvácna.

- Umiestňujú sa do nej všetky  ležaté rozvody  vody, kúrenia, rozvody rekuperácie....

- Podlaha prízemia musí  byť zateplená. Na zateplenie podláh sa používa vata s čo najvyššou objemovou 

  hmotnosťou, alebo polystyrén určený na tento účel. U domov z extrémne nízkou spotrebou energie niekedy nie je

  možné z technických dôvodov  do podlahy osadiť dostatočnú hrúbku izolácie. V týchto prípadoch sa zatepľuje už

  samotná základová doska. Hrúbky a umiestnenie izolácie presne určí tepelno-technický prepočet a následne  

  samotný projekt stavby

 

                                                  Typy podláh prízemia:

V praxi  som sa najčastejšie stretol s nasledovnými  možnosťami  zhotovenia podlahy v montovanej stavbe:

-Drevené roštové. Na základovú dosku ( na ktorej už je izolácia proti vlhkosti) sa namontuje drevený rošt, ktorý je      vyplnený izoláciou. Priamo na rošt sa potom namontuje záklop z veľkoplošných dosák a konečná podlahovina.

 ( vhodné skôr do chát a pod.)

-Suché systémy podláh. Môžu byť použité  suché sypané podlahy, na základovú dosku ( na ktorej už je izolácia proti vlhkosti) sa v rovnomernej hrúbke rozhrnie posyp. Na tento posyp sú potom uložené veľkoplošné  podlahových panely.  Jedná sa o ucelené stavebné systémy, ktoré výrobcovia ponúkajú kompletne aj s príslušenstvom a návodom na spracovanie. ( náročné na kvalitu prevedenia) S obľubou sa však používajú kvôli rýchlosti montáže domu.

Betónové liate. Na základovú dosku ( na ktorej už je izolácia proti vlhkosti) sa rozloží tepelná izolácia z vaty, alebo polystyrénu. POZOR: Musí sa jednať o tepelnú izoláciu, ktorá je určená do podláh!!! Na izoláciu sa položí PE fólia a zaleje sa vrstvou cementového poteru o min hrúbke 50mm. 

 

Ja osobne by som sa rozhodol v prízemí pre betónové liate.

Výhody mojej voľby :

Je to miesto kde montovaná stavba dokáže nakumulovať teplo!!! 

Pevný podklad pre podlahoviny, hlavne pre keramickú dlažbu.

Nevýhody mojej voľby :

Po vyliatí betónových podláh treba rátať s technologickou prestávkou v závislosti na hrúbke poteru a samozrejme na počasí  cca 3 až 6 týždňov, kým poter vyschne. 

 

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby podlahy prízemia !!!

 

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1 , Základová betónová doska vystužená oceľou a po celej ploche zaizolovaná hydroizoláciou proti vlhkosti.

2 , Tepelná izolácia ( vata, alebo polystyrén určené na zateplenie podláh)

3 , PE fólia

4 , Cementový poter

5 , Podkladová vrstva pod podlahovinou ( lepidlo pod dlažbou, alebo podložka pod parketmi)

6 , Podlahovina ( dlažba, parkety koberec...)

 

 

                                           Všeobecne k podlahe na poschodí:

- V podlahe na poschodí by sa vždy mala nachádzať protikročajová vrstva.

-  Takisto ako  podlaha prízemia musí byť vodorovná, pevná, trvácna a umiestňujú sa do nej všetky  ležaté rozvody. 

- Podlaha poschodia už nemusí  byť zateplená. Izolácia, ktorá sa na poschodí vkladá do podlahy, slúži len ako

  protikročajová vrstva a zlepšuje akustické vlastnosti stropu. Aj izolácia vložená v stropnom panely je len ako

  protihluková izolácia a taktiež má význam z požiarneho hľadiska.

 

                                                  Typy podláh poschodia:

V praxi  som sa najčastejšie stretol s nasledovnými  možnosťami  zhotovenia podlahy v montovanej stavbe:

-Žiadne. Na záklop stropu sa rozloží ešte jedna vrstva z veľkoplošných dosák na vyrovnanie nerovností záklopu stropu. A priamo sa montuje podlahovina. Všetky rozvody sa potom vedú v stropnom panely, alebo v zvislých stenách. Vhodné iba do chát, kde na poschodí nie je kúpeľňa, WC, rozvod kúrenia a pod.

-Suché systémy podláh. . Na záklop stropu sa  položia veľkoplošné  podlahové panely, ktoré sa skladajú z viacerých vrstiev a obsahujú aj protikročajovú vrstvu. Navzájom sú spojené perodrážkou + lepidlo.   Jedná sa o ucelené stavebné systémy, ktoré výrobcovia ponúkajú kompletne aj z príslušenstvom a návodom na spracovanie s obľubou sa používajú kvôli rýchlosti montáže.

Betónové liate. Na záklop stropu sa rozloží izolácia z vaty, alebo polystyrénu. POZOR: Musí sa jednať o  izoláciu, ktorá je určená do podláh!!! Na izoláciu sa položí PE fólia a zaleje sa vrstvou cementového poteru o min hrúbke 50mm. 

 

 

 

Ja osobne by som sa rozhodol v poschodí pre betónové liate.

Výhody a nevýhody tejto voľby sú také isté ako na prízemí

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby podlahy poschodia !!!

 

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1 , Stropný panel.

2 , Tepelná izolácia – slúži ako protikročajová vrstva (vata, alebo polystyrén určené na zateplenie podláh)

3 , PE fólia

4 , Cementový poter

5 , Podkladová vrstva pod podlahovinou ( lepidlo pod dlažbou, alebo podložka pod parketami)

6 , Podlahovina ( dlažba, parkety koberec...)