OPLÁŠTENIE OBVODOVÝCH A PRIEČKOVÝCH STIEN

                           

 

Všeobecne:

Na opláštenie obvodových panelov, priečkových panelov, na záklop stropu...  sa používajú v súčasnosti rôzne veľkoplošné materiály napr: 

- Drevotrieskové dosky

- Preglejky

-  OSB dosky

- Sadrovláknité dosky ( fermacell , vidiwal, ... )

- Drevocementové dosky

- Sadrokartón

- ...

 

Každý tento materiál má však iné vlastnosti. Posudzujú sa hlavne nasledovné: 

Požiarna odolnosť -trieda horľavosti,  pevnosť v ohybe, faktor difúzneho odporu , hustota , súčiniteľ tepelnej vodivosti, obsah formaldehydu ,  rozmery ( hlavne šírka a dĺžka)  ,hustota ... 

 

 

Aké materiály by som použil ja a prečo:

 

- Na obojstranné opláštenie rámov obvodových a priečkových stien by som použil sadrovláknité dosky

Ako druhú vrstvu by som na sadrovlákno  použil sádrokartón.  Takáto kombinácia  je mimoriadne pevná,  požiarnou odolnosťou vysoko prekračuje požadovanú normu, použité materiály sú zdravotne nezávadné a ich Ph je najbližšie k Ph ľudskej pokožky,...

DTD,  OSB,  PRG, -  Opláštenie z aglomerovaných dosiek ( drevoštiepka a MDF) by som použil v čo najmenšej miere a ak, tak by som vyberal dosky s čo najmenším množstvom spojiva.

 

Je veľmi dôležité dodržať špáry medzi jednotlivými veľkoplošnými doskami, ktoré predpisuje výrobca. Ak výrobca predpisuje spôsob vyplnenie tejto špáry je nutné dodržať postup stanovený výrobcom. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť vizuálne  závady počas prevádzky domu ( trhliny na spojoch a pod.)

 

Ako správne zvoliť počet vrstiev opláštenia:

Pri skladbách obvodových stien a priečok sa odvolávam, že v tejto časti podrobne rozpíšem prečo je vhodnejšie voliť dve vrstvy opláštenia na zvislých konštrukciách v interiéry domu. Uvediem to na príklade jednoduchej priečky.

Príklad: V hotovom montovanom dome sa po roku rozhodnem dorobiť počítačovú sieť. Pri návrhu domu som s takouto možnosťou nerátal a v paneloch sa nenachádzajú žiadne prázdne trubky pre káble. Vyrobím  otvor v stene a zistím, že som úplne mimo. Potrebujem tento otvor uzavrieť. 

 

-V detaile „A“ je otvor v priečke, ktorá je opláštená len jednou vrstvou veľkoplošného materiálu. Uzatvorenie je značne komplikované. Existuje síce spôsob, ako si s takýmto problémom poradiť, nepovažujem ho však za ideálny. Lepšie riešenie snáď je zložiť opláštenie od najbližšej zvislej stojky po ďalšiu stojku, čo môže byť kľudne ja 60cm a samozrejme  na plnú výšku panela. ( 1.5m² opláštenia)

 

   

 

-V detaile „B1 a B2“ je otvor v priečke, ktorá je opláštená dvomi vrstvami veľkoplošného materiálu. Uzatvorenie takéhoto otvoru je veľmi jednoduché. Vo vrchnej vrstve ( sadrokartone) sa urobí otvor väčší ako v spodnej vrstve. Vyrobí sa jednoduchá záplata zo sadrokartónu, upevní sa  pevne skrutkami a spoje sa pretmelia.

 

 

 

 

Vo vodorovných rezoch priečkou „C1 a C2“ je znázornené  správne ukladenie vrestiev opláštenia.

 

Vo vodorovných rezoch priečkou „D1 a D2“ je znázornené  nesprávne ukladenie vrestiev opláštenia.