OBVODOVÉ STENY

 

 

                                                               Všeobecne:

 

-Ak je to možné, vždy by som sa u obvodovej steny vyhol akýmkoľvek  nadokenným prekladom z oceli ( tepelný 

  most).

- Celkovo by som sa snažil masívne kovové prvky z obvodovej steny vylúčiť.

-Taktiež by som priamo do obvodovej steny neumiestňoval roletové kastlíky. Vyzerá to síce efektne, ale celé je to na úkor tepelnej izolácie.

- Zo strany exteriéru je možné obvodovú stenu ukončiť:

a,  fasádnou omietkou na kontaktnom zateplovacom systéme (najčastejšie používaný spôsob).

b, dreveným obkladom na odvetranom latovaní (najvhodnejší spôsob, na Slovensku zriedkavý, náročný na údržbu).

c, obkladom z lícovaných tehál  (trvácne na údržbu nenáročné  prevedenie, na Slovensku zriedkavé, finančne náročné na materiál a montáž, veľmi dobrý vzhľad) 

Keďže sa najčastejšie používa fasádna omietka, obsahujú ju všetky moje skladby.  Na ukončenie steny z exteriéru je možné bezpečne použiť ktorúkoľvek z alternatív abc,  prípadne ich kombináciu. 

 

U väčšiny výrobcov sa spravidla vždy zachováva hrúbka základného rámu, jeho výplň a opláštenie nosného rámu. Pri požiadavke na zvýšenie tepelného oporu sa potom mení hrúbka vonkajšieho zateplenia. Alebo sa zo strany interiéru pridáva inštalačná predstena pri požiadavke na rekuperáciu. Teda malo by to tak byť.  ( U niektorých výrobcov je inštalačný priestor na obvodovej stene zahrnutý už v štandardnom prevedení.)

 

 

Ako príklad som zostavil tri varianty obvodovej steny. Jedná sa o difúzne uzavreté sendvičové steny  kde základom je drevený nosný rám. Hrúbka jednotlivých rámov a  izolácií sa dá určiť pre konkrétny dom individuálne. Tepelný odpor steny „R“ súvisí z tepelným odporom stropu, strechy, podlahy...  ( nemá význam postaviť dom, ktorý má obvodovú stenu s R 6,8 m2.K/W a nemá zateplenú podlahu, alebo v streche má  iba 120mm izolácie)

                                                  

                                                            Variant A:

Jedná sa variantu, ktorý sa používa asi najčastejšie.  Jedná sa o sendvičovú difúzne uzavretú konštrukciu obvodovej steny.  V tejto variante elektrorozvod narúša parotesnú fóliu, čo nespôsobuje problém, pretože sa uvažuje s prirodzeným vetraním v dome. S takouto skladbou obvodovej steny sa dá postaviť vzduchotesný dom, len  asi veľmi ťažko aj  keby sa použijú vzduchotesné elektrokrabice.

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby obvodovej steny !!!

 

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1, Sádrokartón:  a,  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)

                          b, so zvýšenou požiarnou odolnosťou   ( všetky ostatné miestnosti)

    Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, alebo hr. 9,5mm. 

    Ak by medzi rámom a sádrokartónom bola iba fólia a nebola by tam žiadna iná vrstva opláštenia ,je  vhodné  

     použiť sádrokartón o min. hr. 18mm. Takéto riešenie však prináša isté komplikácie pri dodatočnom otvorení     

     plášťa panela a následne jeho uzavretí. Detailne popísané v časti: Materiály / Opláštenie obvodových  

     a priečkových stien.

2, Parotesná fólia

3, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

4, Rám z rastlého dreva SM/JD, alebo z KVH 50až60x120až160mm  vyplnený vatou v celej hrúbke rámu.

5, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

6, Stavebné lepidlo. POZOR: V niektorých prípadoch je možné použiť iba disperzné lepidlo!

7, Zateplovací systém z fasádnej minerálnej vlny, alebo z fasádneho polystyrénu hr.50 až 100mm.

8, Základná omietka vystužená sieťkou

9, Vrchná minerálna, alebo akrylátová omietka hr. 1,5 až 3mm.

 

 

 

 

 

                                                             Variant B:

Pokiaľ by som uvažoval o dome s rekuperáciou tepla určite by na obvodovej stene bola inštalačná predstena. Vzduchotesnosť sa dá dosiahnuť len tým, že nenaruším elektrorozvodmi parotesnú fóliu. V tejto  stene sú rozvody vedené v inštalačnom priestore, ktorý môže byť vyplnený vatou. V tomto prípade je možné použiť duté stojky, alebo iný typ stojky,  aby sa čiastočne odstránil tepelný most, nieje to však podmienkou. 

 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby obvodovej steny !!!

 

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1 , Sádrokartón:  a,  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)

                           b, so zvýšenou požiarnou odolnosťou   ( všetky ostatné miestnosti)

    Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, alebo hr. 9,5mm. 

    Ak by bol sádrokartón pripevnený priamo na rošt a  nebola by tam žiadna iná vrstva opláštenia ,je  vhodné  

     použiť sádrokartón o min. hr. 18mm. Takéto riešenie však prináša isté komplikácie pri dodatočnom otvorení     

     plášťa panela a následne jeho uzavretí. Detailne popísané v časti: Materiály / Opláštenie obvodových  

     a priečkových stien.

2, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

3, Rošt z rastlého dreva SM/JD 50 až 60 x45 až 65 mm uložený vodorovne, alebo zvislo vyplnený vatou hr.40 až 6Omm podľa hrúbky roštu ( inštalačný priestor)

4, Parotesná fólia

5, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

6, Rám z rastlého SM/JD, alebo z KVH 50až60x140až160mm  vyplnený vatou v celej hrúbke rámu. Ak je rošt inštalačného priestoru namontovaný na zvislo priamo na stojky rámu je možné použiť iný typ stĺpikov, ako napríklad krabicové stĺpiky vyplnené izoláciou.

7, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

8, Stavebné lepidlo. POZOR: V niektorých prípadoch je možné použiť iba disperzné lepidlo!

9, Zateplovací systém z fasádnej  minerálnej vlny alebo z fasádneho polystyrénu hr.50 až 100mm.

10, Základná omietka vystužená sieťkou

11, Vrchná minerálna, alebo akrylátová omietka hr. 1,5 až 3mm škrabaná.

 

 

                                                             Variant C:

 

Táto skladba je tak isto ako varianta B vhodná pre dom s rekuperáciou.  Elektrorozvody sú vedené v inštalačnom priestore a nenarúšajú paretosnú fóliu a dá sa potom dosiahnuť vzduchotesnosť. V tomto riešení inštalačný priestor nie je vyplnený izoláciou. 

 

POZOR nejedná sa o žiadny záväzný predpis skladby obvodovej steny !!!

 

Popis jednotlivých vrstiev, ktoré je možné použiť:

1 , Sádrokartón:  a,  s impregnáciou pre vlhké prostredie (kúpeľňa, WC, Kuchyňa,..)

                           b, so zvýšenou požiarnou odolnosťou   ( všetky ostatné miestnosti)

    Je možné použiť sádrokartón hr. 12,5mm, alebo hr. 9,5mm. 

    Ak by bol sádrokartón pripevnený priamo na rošt a  nebola by tam žiadna iná vrstva opláštenia ,je  vhodné  

     použiť sádrokartón o min. hr. 18mm. Takéto riešenie však prináša isté komplikácie pri dodatočnom otvorení      

     plášťa panela a následne jeho uzavretí. Detailne popísané v časti: Materiály / Opláštenie obvodových  

     a priečkových stien.

2, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

3, Rošt z rastlého dreva SM/JD 35 až 45 x50 až 60 mm uložený zvislo bez  izolácie ( inštalačný priestor)

4, Parotesná fólia

5, Rošt z rastlého dreva SM/JD 40 až 60 x50 až 60 mm uložený vodorovne vyplnený vatou na celú hrúbku roštu.

6, Rám z rastlého SM/JD, alebo z KVH 50až60x120až160mm  vyplnený vatou v celej hrúbke rámu.

7, Sádrovláknitá doska  hr.12,5 mm , alebo je možné použiť OSB3 dosku  hr.10 až 12mm

8, Stavebné lepidlo. POZOR: V niektorých prípadoch je možné použiť iba disperzné lepidlo!

9, Zateplovací systém z fasádnej minerálnej vlny alebo z fasádneho polystyrénu hr.50 až 100mm.

10, Základná omietka vystužená sieťkou

11, Vrchná minerálna, alebo akrylátová omietka hr. 1,5 až 3mm škrabaná.