Hambálky a klištiny

 

Tu platí presne to isté ako u stropu nad bungalovom.  Hambálkový, alebo klieštinový strop je funkčne úplne zhodný so stropom nad bungalovom teda platí presne to isté.

 

Stropná konštrukcia