FÓLIE V MONTOVANEJ VÝSTAVBE

 

TÁTO ČASŤ PLATÍ LEN PRE DIFÚZNE UZAVRETÉ KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY.

 

Je až zarážajúce, že fólia hrubá len 0,16mm často krát určuje životnosť montovanej stavby.  (difúzne uzavreté systémy)

 

Všeobecne:

U fólií, ktoré sa používajú v montovanej výstavbe sa hodnotia nasledovné parametre: priepustnosť vodných pár, horľavosť, odolnosť voči UV žiareniu a  voči chemickým prostriedkom na ochranu dreva, pevnosť v ťahu...

 

V montovanej výstavbe sa najčastejšie používajú dva  typy fólií:

- Poistná difúzna fólia - najčastejšie sa používajú v streche medzi izoláciou a krytinou  ako poistná fólia.  Taktiež sa

   používa pod exteriérový  rošt na obvodovej stene ak je zvonku drevený obklad.

- Paronepriepustné  fólie musia byť na všetkých obvodových konštrukciách zo strany interiéru, zabraňuje prestupu

   vodných pár do drevenej konštrukcie domu. (difúzne uzavreté systémy)

   PE fólia kúpená v záhradkárstve nie je  vhodná na použitie v stavebníctve ako parozábrana.  

   Spoje (hlavne paronepriepustnej) fólie sa vo výrobe a na montáži preliepajú špeciálnymi páskami. Bežná   

   kancelárska lepiaca páska NIE JE  vhodná!  Dodávateľ kvalitnej fólie vhodnej na stavebné účely má v ponuke aj

   kvalitné pásky, ktoré dokážu dlhodobo zaručiť kvalitný, pevný a vzduchotesný spoj.

 

Iné druhy materiálov, ktoré sa používajú a súvisia s touto problematikou:

-Papierové lepenky, bitumenové pásy, špeciálna difúzna fólia.  Používa sa u striech so sklonom pod 22°  pri použití  

  škridle. V tomto prípade treba použiť na krokvy plné debnenie.

- Reflexné fólie.  Slúži ako parozábrana a zároveň znižuje tepelné straty vo vykurovacom období , čím sa zvyšuje   

  účinnosť tepelnej izolácie.

- Tekuté fólie ( podrobne rozpísané v časti Dokončenie stien v mokrých miestnostiach)

-Hydroizolačné vrstvy. Používajú sa na odizolovanie stavby  od zemnej vlhkosti.

-Poistné protikondenzačné vrstvy.  Používajú sa hlavne v strechách s malým sklonom pod 10 , kde je ako strešná   

  krytina použitý plech. Zabraňujú tvoreniu kondenzátu a tým následnej korózii plechovej krytiny.