DREVO AKO ZÁKLADNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL

                                     

Všeobecne:

Základom každého montovaného domu postaveného zo sendvičových panelov  na báze dreva je drevená rámová konštrukcia.  Štandardne sa používa  smrekové alebo jedľové rezivo ( SM/JD) . Či už ako klasické rastlé drevo alebo konštrukčné dĺžkovo nadpájané (KVH) alebo lepené lamelové ( označované ako LLD alebo  BSH  alebo SMJD-SB ) vždy je základom SM/JD. 

Rezivo použité v konštrukcii montovaného domu by malo spĺňať nasledovné:

-Vlhkosť – Najdôležitý parameter. Všetky drevené prvky musia byť vysušené na potrebnú vlhkosť, podľa toho          v ktorej časti stavby bude rezivo umiestnené( rám priečky, krokvy, rošt pod sádrokartón, strešné laty...) Podsušené alebo naopak nedosušené rezivo bude v konštrukcii domu meniť svoj tvar, čo sa určite prejaví trhlinami vo vrchných vrstvách opláštenia.

-Odkôrnené- rezivo musí byť zbavené kôry ešte pred vstupom do sušiarne.

-Štvrťkované rezivo ak je to možné  – Znižuje sa tým pravdepodobnosť deformácie počas sušenia a aj počas samotnej prevádzky domu. ( platí pri rastlom dreve)

-Impregnované alebo ošetrené náterom prípadne v špeciálnych prípadoch tlakovo impregnované.

 

Rastlé drevo: 

V súčasnosti sa asi najčastejšie u výrobcov domov  používa rastlé drevo. Je ľahko dostupné, dá sa kdekoľvek  objednať v potrebných prierezoch a dĺžkach.  Je cenovo dostupné, ale musí sa dosušiť v sušiarni, čo navyšuje cenu.  Vysušené rezivo treba opracovať. Často hlavne u veľkých prierezov ako sú stropnice a krokvy sa môže jednať aj o kusy v dĺžke 12m, čo si vyžaduje zvýšené nároky na strojné vybavenie a priestor pri manipulácii.  Taktiež pri  objednávaní treba rátať s odpadom pri opracovaní a takisto pri sušení sa niektoré kusy značne zdeformujú .  Je ale možné použiť ho na všetky prvky domu.

 

 

Konštrukčné dĺžkovo nadpájané drevo ( KVH,DUO,TRIO ):

Svojou pevnosťou je zrovnateľné s rastlým drevom. Objednáva sa v rôznych prierezoch a vždy v dĺžkach určených výrobcom.  Cena je značne vyššia ako u rastlého dreva, ale odpadajú náklady na sušenie, strojné opracovanie- je už štvorstranne hobľované a má zrazené ostré hrany.  Nie je lepené z lamiel, ale je dĺžkovo nadpájané cinkovým spojom.  Takisto výťažnosť je oveľa vyššia ako u rastlého reziva.  Vyrába spravidla v nepohľadovej kvalite, čo znamená, že nie je vhodné na použitie prvkov, ktoré majú byť viditeľné. ( je vhodné na rámové konštrukcie panelov, do konštrukcií stropov a krovov)  Je odolné proti poveternostným vplyvom. 

Nie je možné ho zakúpiť kdekoľvek a vzhľadom k jeho štandardnej dĺžke je možné prepravovať ho vždy len v kamiónoch.

Lepené lamelové ( LLD alebo aj BSH) :

Vyznačuje sa vyššou pevnosťou ako rastlé drevo alebo KVH. Preto je vhodné na použitie na prvky ako napr. : vrcholové a stredové vaznice, stropnice, staticky dôležité preklady v zvislých konštrukciách nad okennými a dvernými otvormi.  Vyrába sa v rôznych prierezoch a dĺžkach spravidla na objednávku. Dodáva sa v pohľadovej alebo nepohľadovej kvalite. V pohľadovej kvalite sa používa na rôzne stĺpy v interiéry, alebo exteriéry, priznané (viditeľné) stropnice...  Je štvorstranne ohobľované. Je odolné proti poveternostným vplyvom. 

 

 

Príklad použitia jednotlivých druhov v stavbe:

 

Rastlé rezivo SM/JD -  strešné laty, kontralaty, rošt pod sadrokarton, rošt v exteriéri pod prevené obklady, všetky drevené obklady v exteriéry a interiéry. (Je možné použiť ho na všetky prvky a súčasti domu. )

 

KVH,DUO,TRIO – Rámy obvodových a priečkových panelov, spropnice v stropných paneloch, krokvy, preklady v paneloch.

 

LLD -  Vrcholové a stredové vaznice, priznané ( viditeľné) stropnice, všetky viditeľné preklady a stĺpy v interiéry a exteriéry.